За поръчки и запитвания
0700 11 307

Качество и сигурност

КАЧЕСТВО И СИГУРНОСТ
„ЖИВАЯ ЦАЙТ“ ЕООД, дружество регистрирано в ТР при АВп към МП на Република България с ЕИК 202800410, със седалище в гр. София, на база на декларации от долупосочените производители, потвърждава, че всички продукти под марките “PEAK NUTRITION®”, “HBN®”, “NUTRISEARCH®”, “ACTIVLAB®”, “VEGE Plus®”, “RUN AND BIKE®”, “PROFISPORT®”, “IRONMAXX®”, “THE MEAT MAKERS®” се произвеждат съгласно европейското законодателство за производство на храни. Процесът на производство и опаковане се извършва в Европа и продуктите са обект на свободна търговия на територията на Европейския съюз и други страни.

СПЕЦИФИКАЦИИ СЪГЛАСНО GLP
Спецификациите се съставят с помощта на HPLC, GC, UV, гравиметрични и/или микробиологични процедури или като цяло съгласно изискванията на "Добри лабораторни практики" (GLP) за всички суровини (суровини, опаковъчни материали, спомагателни материали) и за всички готови продукти.

ПРОДУКТИ БЕЗ ДОПИНГ И БЕЗ ГМО
„ЖИВАЯ ЦАЙТ“ ЕООД, на база на цитираните по-горе декларации, потвърждава, че никой от посочените продукти на марките “PEAK NUTRITION®”, “HBN®”, “NUTRISEARCH®”, “ACTIVLAB®”, “VEGE Plus®”, “RUN AND BIKE®”, “PROFISPORT®”, “IRONMAXX®”,“PODIUM GOLD®”, “THE MEAT MAKERS®” не съдържат забранени вещества.

Всички продукти, се произвеждат съгласно резолюции WE1829/2003 и WE1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета на Европа и съответно не съдържат генетично модифицирани организми (ГМО) и продукти от забранителния списък на WADA.

Нито една от суровините или активните съставки, използвани в производството няма химически и физически сходства с веществата, изброени в забранителния списък на WADA.

Освен това, законът на ЕС забранява употребата на вещества, включени в списъка на забранените вещества на WADA, в производството на хранителни добавки и хранителни продукти. Всички продукти могат да се използват в съответствие с правилата за спорт.

ОБЯСНЕНИЯ:
Добрите производствени практики (GMP) и добрите хигиенни практики (GHP) са правилата за осигуряване на правилното производство.

ДИРЕКТИВИТЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА:
Осигуряване на всички работни потоци
Избягване на объркването
Избягване на замърсяването
Хигиена на производството
Контрол на качеството
Документация за производството и контрола
Системи за документиране на складовете
Стаи
Междинни зони за съхранение
Съхранение и наблюдение на околната среда
Разпространение и проследяване на партидите
Етикетиране на състоянието
Организация и персонал
Работни инструкции
Резултати
Период на архивиране и съхранение
HACCP
Концепцията за критичните точки за анализ на опасностите е разработена от НАСА и е залегнала в европейското законодателство за хигиена на храните от 1998 г. насам. Тя гарантира съответствие със специфичните хигиенни изисквания, специфични за производството на храни.

Сравнение на продукти
Powered by Cloudcart